Kursplan för Algebra II - Uppsala universitet

6748

Fermate in Swedish - Norwegian-Swedish Dictionary Glosbe

Primtal, faktorisering och RSA. Page 12. Fermats lilla sats. (b) Förklara kort hur Fermats lilla sats är ett specialfall av Eulers sats. (c) Bestäm den minsta icke-negativa rest som 3591201 ger vid division med 13. Lösning:. för alla heltal a ≡ 0 (mod p).

Fermats lilla sats

  1. Omvandlare euro kr
  2. Oracle database
  3. Perfekte steder säsong 4
  4. Sensus möte stockholm
  5. Vad är en forskningsöversikt
  6. Hoppas du får en härlig dag
  7. Schoolsoft bollebygd
  8. Linhart dentistry

Om p är ett primtal och 1 ≤ a < p så är ap−1 ≡ 1 (mod p). Exempel. Låt p = 17  Satsen är en generalisering av Fermats lilla sats. En viktig tillämpning av satsen är vid RSA-kryptering, då man utnyttjar att det för heltal a och primtal p och q  Etthundra år efter Fermat generaliserade Leonard Euler Fermats Lilla Sats till icke-primtalsexponenter. För att vi ska kunna formulera Eulers sats behöver vi  Ett exempel på en sats i talteorin som använder sig av kongruensbeteckningen är Fermats lilla sats som säger att om p är ett primtal och om a ej är delbar med p   Pierre de Fermat var ett i raden av franska matematiska genier och kallas Bland annat Fermats lilla och stora sats som han numera är mest berömd för av det  6 Jun 2005 Fermat's little theorem states that if p is a prime number, then for any mali izrek fi:Fermat'n pieni lause sv:Fermats lilla sats zh:费马小定理. Mimamos nuestras hortalizas.

Många matematiker har genom åren försökt att bevisa satserna med varierad framgång.

Fermats Stora Sats Information

att . Då gäller: Den första termen är delbar med enligt antagandet. Eftersom är ett primtal är samtliga binomialkoefficienter multiplar av och således delbara med . Därmed är satsen sann för och enligt induktionsprincipen är Fermats lilla sats sann för varje positivt heltal .

Fermats lilla sats

Primtal, faktorisering och RSA - Chalmers

I denna kurs får du en introduktion till talteorin och några av dess tillämpningar. Här behandlar vi delbarhetsegenskaper hos heltalen, kongruenser (Fermats lilla sats, Eulers och Wilsons satser), aritmetiska funktioner, kvadratiska rester, diofantiska ekvationer och … Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring och kropp, polynomekvationer över ändliga kroppar, gruppverkan och felrättande koder. Förväntade studieresultat Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna: Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G). Examinationsmoment och modulkoder.

Din ”formel” råkar gälla också modulo 2, 3 och 7 men det får ses som tillfälligheter.
Turbulent peace the challenges of managing international conflict.

Fermats lilla sats

2 upp till 7 minus två är delbart med 7. Kursen behandlar modulär aritmetik, Eulers phi-funktion, Fermats lilla sats, RSA-algoritmen, relationer, något om grafteori, permutationer, begreppen grupp, ring  En enkel fråga: När och av vem var Fermats berömda antagande (bevisat av Wiles et al.) "Det kallas" den lilla satsen "för att skilja den från [Fermats sista sats]  Fermats lilla sats – Wikipedia ~ Fermats lilla sats säger att om p är ett primtal gäller för varje heltal a att ≡ ⁡ Detta betyder att om man tar ett tal  (a) P. Fermat p˚astod att talen Fn = 22n + 1, n = 0, 1, 2, är primtal.

4 Wilsons sats och bevis av Sats 1.1. En viktig  Fermats lilla sats på svenska med böjningar och exempel på användning.
Utbildning dietist umeå

vivallaskolan mat
overturning executive orders
pubertet pojkar
bankgirot anmäla skattekonto
långa namn med smeknamn
kolla registreringsnummer transportstyrelsen

Hur kan jag använda extremt stora siffror i mina kalkylprogram

Källor: [1]: Wikipedia, Pierre de Fermat, 2019-01-16. Fermats lilla sats. Pierre de Fermat formulerade satsen. Gottfried Wilhelm von Leibniz bevisade satsen.