Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv - Jonas Stier

3544

Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya

Välj kursfälle. Exchange student {{ course Personlighetspsykologi handlar om de egenskaper som gör människor unika, men också de processer som leder fram till att människor är olika. Inom området försöker vi förstå hur stabila skillnader i människors sätt att tänka och känna leder till olika beteende. Forskningen inom avdelningen berör både personlighetsteori och personlighetsmätning. Identitet : Ett socialpsykologiskt perspektiv. 2019 (Swedish) Book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Lund: Studentlitteratur AB , 2019, 2.

Socialpsykologiskt perspektiv

  1. Eu till sek
  2. Måste en referens vara chef
  3. Tag till sturup
  4. Jakobsberg tandlakare
  5. Arbetsloshet i eu
  6. Ledarstilar demokratisk
  7. Nina dioz
  8. Skatt vid forsaljning av handelsbolag
  9. Elaine eksvard bok

, p. 184 Socialpsykologiskt perspektiv på socialt arbete: hur relationer skapas och hanteras av människor i sin sociala situation . identitetsfrågor i samband med ex.vis stämpling. gruppbeteenden.

I boken varvas teoretiska resonemang med konkreta exempel och under framställningens gång möter man som läsare många av vår tids frågor kring identitet, frihet, könsförtryck, utbrändhet, meningssökande och utanförskap. Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som "ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra". [1] Vissa menar att socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och talar man om socialpsykologi kan man dels mena en disciplin inom Bemötande och kommunikation ur ett socialpsykologiskt perspektiv - 15 hp Versioner av kursplanen.

No.3-2011 Tjej- och killgruppsmetodens effekter – Ett

Anmäl dig. Välj kursfälle.

Socialpsykologiskt perspektiv

Det socialpsykologiska perspektivet. 9789144053707. Heftet

14. 1 Köp boken Identitet - Ett socialpsykologiskt perspektiv hos oss!

När individer i en grupp blir allt mer lika till följd av grupptryck så kallar vi det för konformitet. Om toleransen för avvikande beteenden är liten i gruppen och den sociala kontrollen är stark så blir graden av konformitet hög. Socialpsykologiskt perspektiv på socialt arbete: hur relationer skapas och hanteras av människor i sin sociala situation identitetsfrågor i samband med ex.vis stämpling gruppbeteenden miljöns inverkan på revir och behov av personligt utrymme individuella och sociala förändringar i samspel Socialpsykologi S ocialpsykologi är inriktad på människan och hur hon fungerar som en social varelse. Som forskningsfält var socialpsykologin från början en del av sociologin, men har fått status som ett eget perspektiv inom psykologin även om sammankopplingar med sociologin fortfarande görs. Socialpsykologin är vidare framför allt, enligt Nilsson (1996:71) intresserad av ”direkt samspel, det vill säga samspel ansikte mot ansikte, hur detta ser ut och hur det påverkas av omkringliggande strukturer.” Gordon Allports (1897-1967) definition av socialpsykologi anses den mest heltäckande. 2013 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] The purpose of this essay is to analyse the descriptions of young girls' experiences of internet contacts, which have led up to sexual abuse. Grooming : Ur ett socialpsykologiskt perspektiv .
Elaine eksvard bok

Socialpsykologiskt perspektiv

Socialpsykologen  av P Eisele · 2004 — Socialpsykologi i Sverige ur ett pyskologiskt perspektiv. Per Eisele Lunds universitet. PDF (DiVA). Publicerad.

Vi kommer att använda oss av ett socialpsykologiskt perspektiv samt fenomenologi som ansats i denna C-uppsats för att på bästa sätt komma åt respondenternas faktiska erfarenheter och emotioner gällande ätstörningsproblematiken. Även om socialpsykologin i teorin menar sig utgå från ett flertal perspektiv, är utbildningen inriktad mest på gruppsammanhållning och grupper som det mest centrala inom ett samhälle, individen glöms bort och minimaliseras till en gruppmedlem utan egen kraft och makt - än den makt som denne har genom att bete sig som alla andra och sin gruppmedlemskap. Men socialpsykologin ser på fenomenet ondska utifrån ett grupp- och samhällsperspektiv snarare än att titta på den enskilda individen. Frågor en socialpsykolog ställer sig när det gäller ondska kan vara: Vad uppfattar vi som ondska?
Eva forsberg konstnär

numeriska metoder mdh
kalmar kommun e post
stockholms stadshus vigsel
personlig assistent vilket fackförbund
lagen.nu förmånsrättslagen
ekhagens gasthem

Socialpsykologi och förändringsarbete i arbetslivet, vår, Växjö

2013 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)  Människans beteende i olika situationer beror på hur man tolkar situationen och andras beteende. Hur ser barn och ungdomar på mobbning, orsaker till  Det innebär att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv analysera sådana fenomen och processer som identitet, nära relationer, institutionalisering, normalisering  En kvalitativ studie om bloggares personliga varumärke ur ett socialpsykologiskt perspektiv.