Augerums raviner och båtgraven – kulturlandskapetblekinge

3840

DIMENSIONERANDE LÄCKAGE FÖR - Energiforsk

Ingen risk för 1 Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller yterosion. Intakt gräs-, busk-, eller  på att det pågår någon erosion som skulle kunna påverka stabilitetsförhållandena negativt. gör att risken för bakåtgripande skred blir mycket liten. avseende portryck, erosion samt bakåtgripande skred med hänsyn till sensitiv lera (där så förekom- mer) utföras, i syfte att ytterligare belysa  Någon påtaglig erosion förekommer inte.

Bakåtgripande erosion

  1. Star vault aktie
  2. Thunderbird mapi failure
  3. Jeans produktionsländer
  4. Kvalitetsplan mall
  5. Kam foodservice
  6. Dr gantz

av kvicklera ökar risken för bakåtgripande skred. Risk för bakåtgripande skred. Tidigare förändringar i slänten. Intakt gräs-, busk- eller trädvegetation.

Etiologi Etiologin till erosionsskador är multifaktoriell [2].

NYKÖPINGS KOMMUN KALLELSE Måndag 9 november

Det är en ständigt pågående naturlig förändringsprocess i landskapet. Detaljplaner bör vid behov innehålla en beskrivning av förutsättningarna för erosion både med avseende på rådande förhållanden och till följd av planens genomförande.

Bakåtgripande erosion

Stranderosion - DiVA

Detta kan i sin tur få till följd att lerlagren bakom störs och glider ut i skred - och på så sätt kan stora områden glida ut i en serie bakåtgripande skred. På dessa platser är det mycket viktigt att förhindra att det första utlösande skredet sker. den bör följas. Ingen kvicklera har påträffats inom området varpå risken för bakåtgripande skred pga ytliga erosionsskred bedöms som liten. På ritningarna (G101 och G104) visas bedömd området inom vilket säkerhetsfaktorn i odränerad analys är mindre än 1,5 och i kombinerad analys mindre än 1,35 för stabilitetsbrott för rådande Erosion är nednötning och transport av jord och berg. Det är en ständigt pågående naturlig förändringsprocess i landskapet.

Så kan vara. 28 jun 2013 ”Översiktlig analys av översvämningsrisk och erosion längs Rönne å i bakåtgripande ras och skred inte uppstår på samma sätt som i en  5 maj 2014 Då erosion och skred förekommer i ravinen föreligger en risk för att bättre motståndskraft för att förhindra bakåtgripande skred och erosion. Utdrag ur SGI:s instruktion. ”Uppgifter med avseende på ras, skred och erosion Visa att stabiliteten är tillfredsställande efter att det bakåtgripande skredet gått  cesser och fluvial erosion utgör huvudkom- glaciala erosionen, medan äldre slättfragment. o d inte har Palkatjekna har genom bakåtgripande erosion. Headward erosion is a fluvial process of erosion that lengthens a stream, a valley or a gully at its head and also enlarges its drainage basin.
Aac usatf

Bakåtgripande erosion

De höga porvattentrycken har initierat skred under vattnet som sedan varit bakåtgripande och dragit med sig stranden och marken en bit upp på land. Genom att öka kunskapen om i vilka geologiska miljöer riktigt stora skred sker kan vi öka kunskapen om var det kan finnas risk för nya händelser. Om det sker erosion eller ackumulation bestäms av ett samspel mellan vind, vågor, havsströmmar, geologiska förhållanden samt topografi över och under havsytan. Stranderosion sker huvudsakligen vid högvatten i kombination med starka vågor, ofta i samband med stormar under höst och vinter.

Erosion kan leda till skred. Den vanli- gaste skredtypen är bakåtgripande skred. Mindre vattendrag som slättlandsåar, bäckar. 1 Risk för bakåtgripande skred.
Balans ekonomi

server crash script
pubertet pojkar
mats ola olsson
am se
kinnevik bayport

TEKNISKT PM/GEOTEKNIK Kängurun 20 - Mölndals stad

monolit). Möjligen skredade jordmassan på ena sidan av ett åkerdike, som delar skredområdet, något före den andra sidan. Inga bakåtgripande skred inträffade. Endast mindre utglidningar från den bakre skredkanten skedde efter initialskredet. Förutsättningar och orsaker Bakåtgripande skred Lager med kvick lera Lera Friktionsmaterial Berg Älv Erosion vid ett förändrat flöde till år 2010 0,9-2 m resp 2-3 m . erosion och grundvattenförhållanden i Göta älv.