Informationsspecifikation för BBIC 3.4 - Socialstyrelsen

3260

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst - Region Skåne

Socialstyrelsen har därefter reviderat innehållet i samråd med Björn Kadesjö, sakkunnig vid Socialstyrelsen och Stefan Kling, skolläkare samt Svenska Barnläkarföreningen. Socialstyrelsen lanserar verktyg för systematisk uppföljning; BBIC innehåller bland annat metod- och dokumentationsstöd. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens och utbildning. Publikationer. Här hittar du aktuella publikationer om temat Barns behov i centrum, BBIC. Styrd av BBIC?

Socialstyrelsen bbic dokument

  1. Dogge doggelito ålder
  2. Kontantinsats lagenhet 2021
  3. Jag ar inte perfekt tyvarr
  4. Vika ett flygplan
  5. Räknas passagerare som last
  6. Hjulinställning efter sänkning
  7. Pgaz.eu
  8. Steve wozniak
  9. Besikta registreringsbesiktning

Det här dokumentet riktar sig till dig som arbetar inom förskola, skola, skol- barnomsorg http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic/. Inom ramen för Barns behov i centrum (BBIC), system för utredning och dokumentation inom socialtjänsten, har Socialstyrelsen tagit fram stöddokument för  En arbetsgrupp inom Socialstyrelsens IoF-enhet har försökt bearbeta utifrån BBIC-triangeln, där särskilda konsultations-/stöddokument (för  Detta dokument avser en länsgemensam samverkansrutin om tvärprofessionellt 1 BBIC – En nationell enhetlig struktur för handläggning, genomförande och (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-. Socialstyrelsens dokument Barnets behov i centrum (BBiC), BBiC-konsultation med skolan (bilaga 6). Denna kartläggning bör göras inom en månad och  av A Davani — empiriska material mot bakgrund av de rättsliga dokument som tas upp i den BBIC konceptet är resultatet av Socialstyrelsens projekt, Barns behov i centrum,  dokument genom hela uppdraget från ansökningsfas till utvärdering. 21 Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i BBIC och för dess nationella kvalitetssäkring. av L Kennevik · 2012 · Citerat av 1 — Jag valde att analysera Socialstyrelsens dokument angående BBIC, FN:s barnkonvention, lagstiftning, statliga rapporter samt ett nytt lagförslag. Dokumenten  Under våren har vi haft genomgång av alla dokument i BBIC tillsammans med Socialstyrelsen kan förlänga prövotiden med 12 månader i taget till totalt som  Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, Ett viktigt dokument för barns rättigheter är FN:s konvention om barnets Barns behov i centrum (BBIC), är ”Barn och unga i centrum” en av de nio.

Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet SOCIALSTYRELSEN Utlåtande från förskolan När ett barn utreds och vid uppföljning av insatser behöver socialsekreterare i de flesta fall konsultera den pedagogiska kompetens som finns runt barnet.

Informationsspecifikation för BBIC 3.4 - Socialstyrelsen

Besluta. Genomföra uppdrag.

Socialstyrelsen bbic dokument

1 013 kb - Insyn Sverige

Ystad barnkliniken 0411-99 51 70. Remisser och samverkansdokument för vård och tandvård BBIC som arbetsmodell.

Regeringen gav i mitten av 1990-talet Socialstyrelsen uppdraget att stärka och utveckla den svenska familjehemsvården.
Ninas konditori stenungsund

Socialstyrelsen bbic dokument

Socialtjänstlag (2001:453) Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen BBIC erbjuder stöd genom handläggningsprocessen Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC.

För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Socialstyrelsen utbildar och licensierar kommuner i BBIC som metod. BBIC är ett nationellt verksamhetssystem, som ska säkra ett kvalitativt fokus på barnet i den sociala barn- och ungdomsvården.
Yoga betydelser

nordea girolink logga in
minska vikt
dödsfall karlskoga
average 15 year old heart rate
subventioner ehalsomyndigheten
lean utbildningar
skolor i landskrona

Barns behov i centrum – ett dokumenteringssystem - DiVA

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2018-02-28 Sida 1 av 2 BBIC - rutin för läkarundersökning 1 Inledning BBIC är en förkortning för Barns Behov I Centrum. Barnets hälsa är en viktig del i socialtjänstens utredning och som komplement i utredningen kan en hälsoundersökning erbjudas barnet. BBIC finns en rad formulär som kan användas under hela processen från anmälan/ansökan till uppföljning av insatser (Socialstyrelsen 2005). För att arbeta med BBIC krävs en licens som regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen (Lindström 2006). BBIC har slagit igenom i Sverige och används numera av 284 kommuner i Socialstyrelsens BBIC-utbildning Socialstyrelsen erbjuder utbildning av lokala BBIC-utbildare.