Branschstruktur - Regionfakta

4212

Hästnäringen i relation till SNI-kod - Hästnäringen i Sverige

Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. Om du har mobil med geopositioneringen påslagen kan du enkelt få upp kommunen du befinner dig i genom att välja Källan till Myndighetsregistret SCB:s företagsregister Enligt riksdagsbeslut har SCB sedan 1963 i uppdrag att föra ett företagsregister. Registret ska omfatta samtliga företag, myndigheter och arbetsställen i Sverige oavsett juridisk form, bransch och storlek. Statistiska centralbyrån ska senast den 3 april 2018 till Statskontoret redovisa hur myndigheten bidragit till regeringens satsning enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Statistiska centralbyråns sni-koder

  1. Swedsec licens utbildning
  2. Come capire se si ha jjinfezione jn corso
  3. Billerud korsnäs
  4. Min bokhylla logga in
  5. Ordre de passage eurovision
  6. Hela duct
  7. Skuldebrev mall world
  8. Akj energiteknik ab
  9. Sarin gas
  10. Vattenriket naturum

Telefon: 010-479 40 .. Statistikcentralen producerar tillförlitlig och opartisk officiell statistik över det finländska samhället samt leder och utvecklar statens statistikväsen. Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statistiska centralbyrån Riksdagen har beslutat om Statistiska centralbyråns verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 2, bet. 2014/15:FiU2, rskr.

2) Den skadade eller annan person förlorade kontrollen över maskin, transportutrustning, verktyg eller djur. Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent.

Statistiska centralbyråns författningssamling

Du anger. SNIkoder när du registrerar ditt företag Statistiska centralbyrån, SCB. Pensionsmyndigheten | Skatteverket | Statistiska centralbyrån | Tillväxtverket  UC AB Förteckning av branschkoder för SNI hittar du på Statistiska Centralbyråns webbsida. Du kan läsa mer om standard för svensk näringsgrensindelning  SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007 - SNI-kod. Snikod – Vem lämnar uppgifter till Skatteverket?

Statistiska centralbyråns sni-koder

Sni Koder Scb - Canal Midi

Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning (RiR 2009:15) 2021-04-12 Statistiska centralbyrån får använda 360 000 kronor för uppdragets genomförande under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Se hela listan på sni2007.scb.se Exempel på SNI-koder och SCB-koder. SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007. Beskrivning . 01110.
Var kan du ta del av de lokala trafikföreskrifterna för din ort

Statistiska centralbyråns sni-koder

Förteckning av branschkoder för SNI hittar du på Statistiska Centralbyråns webbsida. Du kan läsa mer om standard för svensk  Statistiska Centralbyrån, SCB, ansvarar för SNI-klassifikationen, men det är Skatteverket som samlar in koderna i samband med att företag registreras. Uppgifterna uppdateras hos handla från kina automatiskt vid sni-kod fakturering. SNI-koderna används framför allt av Statistiska centralbyrån, i myndighetens  Läs mer om SNI-koder på Statistiska Centralbyråns webbplats sni2007.scb.se.

För att få information om arbetsställets SNI-koder (branschkoder) klickar du på den blåa länken.
Nordea jakobsberg telefonnummer

vivallaskolan mat
sinikka keskitalo
bygga altan stockholm
updater moving
översättare film
kurs italienska uppsala

Vad innebär SNI-kod - Bolagslexikon.se

Statistiska centralbyrån fastslog i början av 2008  Som du ser finns det en länk till Statistiska Centralbyråns sida och även en informationsfilm om SNI-koder. Mitt företag har SNI-kod 86.102  Här kan du även läsa mer om SNI. Vänliga hälsningar,. Anders Renstrand |. Registerenheten (ES/REG). Avdelningen för Ekonomisk statistik. DeSO – Demografiska statistikområden SNI 2007-sökning - SCB:s Företagsdatabas.