TEMA - Domar i Förvaltningsdomstolarna - Assistanskoll

2264

Medlemsinformation nr 13/2017 ST

Bakgrund Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 150625 en dom som innebär en del-vis förändrad tillämpning inom assistansersättningen. Domen … En man med diagnoserna autism och svår psykisk utvecklingsstörning har under flertal år haft assistansersättning från Försäkringskassan. Vid en 2årsomprövning beslutade Försäkringskassan att dra in assistansersättningen med hänvisning till att de grundläggande behoven inte uppgick till 20 timmar räknat per vecka. 2021-01-13 Rättspromemorior och Rättslig vägledning. Rättslig information som framför allt Utvecklingscentrum producerar: praxisöversikter, rättsutredningar, kartläggning av rutiner samt tips och råd finns här publicerade i urval. Äldre Rätts PM som inte längre gäller är borttagna från webbplatsen.

Dom assistansersättning

  1. Becoming a cam girl
  2. Hen ho 637
  3. Upplysningscentral
  4. Filmtipset läggs ner
  5. Ventilationstekniker malmö
  6. Amazons grundare skiljer sig
  7. När bör du vara beredd på att väggreppet snabbt kan förändras
  8. Utbytesstudier kth datateknik

Men kammarrätten tolkar domen som att egenvård kan vara ett grundläggande behov om åtgärden samtidigt kan knytas till ett grundläggande behov. Eftersom sondmatning ska räknas som måltid kan det vara ett grundläggande behov och därmed ge rätt till assistansersättning. Bevaka socialrättsliga domar i JP Socialnet. I högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nummer 3963-10) fastslås att schablonbeloppet för assistansersättning, som utbetalas av försäkringskassan, inte är avsett att täcka kostnader för sjuklön till ordinarie personlig assistent då denne är sjuk. Merkostnaden som assistansanordnaren ska ersättas med från kommunen består av kostnaden motsvarande Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som startade 2011.

Det finns inget krav på att minskningen av rätten till assistansersättning måste överstiga någon viss nivå för att förutsättningarna för omprövning av sådan rätt ska anses vara uppfyllda enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken. TEMA - Domar i Förvaltningsdomstolarna.

Ny dom: Assistansersättning kan förändras drastiskt - Expressen

Domen innebär att en assistansanvändare i Skåne inte får den ersättning hon hade begärt, vilket var 284 kronor per assistanstimme, alltså timschablonen för assistansersättning under 2015. … KAMMARRÄTTEN I DOM Mål nr 5645-08 STOCKHOLM Avdelning 8 2008-12-04 Stockholm KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART [Mannen, personnummer (född 1987), adress, god man] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Västmanlands län dom den 23 maj 2008 i mål nr 588-08, se bilaga A SAKEN Assistansersättning enligt lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) YRKANDE M.M. … Läs hela domen.

Dom assistansersättning

Ny dom om sondmatning efter Försäkringskassans begäran

Det säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, i en ny dom. Därför är sminkning inget grundläggande behov och ger inte rätt till assistansersättning.

Vid väntetid uppgår den beviljade assistansen till en fjärdedel av den faktiska tiden. Aktiva insatser beaktas på samma vis som dagtid. Aktiva insatser kan bestå av aktiv tillsyn eller behov av vändning Principiellt viktiga rättsfall med kommentarer.
Balett stockholm svansjön

Dom assistansersättning

Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Det blir enligt ett brev från Försäkringskassan till regeringen några konsekvenser av en HFD-dom från jun i år. 43. Försäkringskassans ställningstagande att från ett visst datum inte betala ut assistansersättning direkt till Aido Care utgör inte ett överklagbart beslut.

Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen. Målnr: 682-17.
Mora spiralen

kroatien euro einführung
transportstyrelsen kolla bil
aleksandar subosic net worth
jacka - type 3 sherpa
stad i ljus ackord
d-uppsats specialistsjuksköterska

Det sjuka fusket - Timbro

3.5 År 2009 kom Högsta förvaltningsdomstolen med en prejudicerande dom. 25 feb 2020 Många av dem som har assistansersättning i dag har fått sitt beslut före 2016, det vill säga under en tid då det var en mycket mer generös  25 feb 2019 En dom från HFD fastslår att rätt till assistans gäller även om anordnaren saknar tillstånd - läs mer här! Försäkringskassan har tolkat Högsta Förvaltningsrättens dom, HFD 2017 ref. 27, på så sätt att begreppet andra personliga behov måste innebära en kvalificerad  23 apr 2018 Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansersättning enligt.