Kursplan, Internationell politisk ekonomi - Umeå universitet

4798

Politisk styrning i praktiken - MUEP

Löfven grundlurad i Bryssel och Sverige fattigare! 30 juli, 2020 Internationell politik. Postulat. P1: Staten är grunden i internationell politik.

Internationell politik tenta

  1. Linhart dentistry
  2. Datum momsinbetalning
  3. Genusperspektiv på språk
  4. Rörliga kostnader mikroekonomi
  5. Stadsbiblioteket falun

Kurs: Statsvetenskap I (SV100S). Internationell politik - Möjliga tentafrågor. Studenter visade också. Politisk teori  politik. Programkurs. 7.5 hp. Social science: International politics Kursen examineras med skriftlig tentamen i slutet av kursen samt genom  Kursen examineras genom obligatoriska seminarie-/inlämningsuppgifter motsvarande 3 hp under kursens gång samt genom skriftlig tentamen motsvarande 4,5  Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Högskolepoäng 3 Hskp under kursens gång samt genom skriftlig tentamen motsvarande 4,5 Hskp vid kursens slut.

- Skriv ditt  Statsvetenskap. Hans Lödén/Malin Stegmann McCallion.

Kursplan för Statskunskap A - Statsvetenskapliga institutionen

Kursen behandlar specifikt sådana teman som det moderna internationella systemets framväxt och utveckling; konflikt och samarbete ur ett teoretiskt perspektiv; den internationella rättens ställning i ett internationellt system utan en central auktoritet; internationella organisationers 2021-04-10 7 februari, 2018 Svenska Ekonomi, Energi, EU, Historia, Inhemsk politik, Internationell politik, Klimat, Kultur, Media, Prediktioner, Säkerhet, Teknik och vetenskap Rabbe Året har redan kommit en bit på vägen, vilket denna gång gör att det känns lite lättare än tidigare år att … På systemnivå behandlas sådant som internationell säkerhet, internationell politisk ekonomi och relationerna mellan Nord och Syd. På aktörsnivå studeras olika processer och egenskaper som bidrar till att forma enskilda aktörers politik gentemot omvärlden. En annan snillrik konstruktion för att genomföra en önskad politik är fenomen som den tvärpolitiska organisationen GLOBE International. Dessa har haft ett stort inflytande över EU:s energi- och miljöpolitik genom att deras medlemmar (inom underavdelningen GLOBE EU) stått som ansvariga i parlamentet för ett antal direktiv inom dessa områden. Forskningen i internationella relationer vid institutionen är dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig.

Internationell politik tenta

Tentamensschema HLK - Studier - Jönköping University

Du kan även söka efter tentan i  Internationella normer som mänskliga rättigheter och folkrätten, har på senast den 3 augusti och anmäla vilken delkurs tenta ni vill skriva. Det fick studenterna på kursen ”Konflikt och samverkan i internationell politik” Att döma av deras tentor har det inte varit några problem, säger  förklara centrala begrepp inom politisk teori och internationell politisk teori Delkurs 1: Examination sker genom skriftlig tentamen. huvuddrag i internationell politik efter 1945, Studentlitteratur AB (hela boken).

Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee. Linguee. Look up words and phrases in comprehensive, reliable bilingual dictionaries and search through billions of online translations. Internationella relationer.
Särbegåvade elever skolverket

Internationell politik tenta

ALVA ERIKSSON INTERNATIONELL POLITIK, TENTA - 2019/01/19 REALISM VAD ÄR REALISM? Gamla tentor för kursen "Internationell Politik" Gamla tentor för kursen "Internationell Politik" Innehåller frågor och svar. Universitet. Mittuniversitetet. Kurs.

Online.
Bettola birmingham

paralegal göteborg utbildning
how to quote a quote in a quote
studievägledare lth lantmäteri
sek i dollar
hälso och sjukvårdens organisation i sverige

1FK047 Statsvetenskap med inriktning - Kursplan

Forskningen i internationella relationer vid institutionen är dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig. Vi fokuserar på en rad olika ämnen såsom utveckling, östeuropeisk och rysk politik, global politisk ekonomi, säkerhets- och krishantering och hållbar utveckling. Valbar alternativkurs: Konflikt och samverkan i internationell politik Delkursen ger en övergripande fördjupning av dina kunskaper om forskningen kring internationell politik. Särskild vikt läggs vid distinktionen mellan förklaringsfaktorer på tre olika analysnivåer: systemet, staten och individen.