Sveriges miljömål - Trollhättans stad

4917

Så undervisar du om miljömålen – Skolvärlden

Miljömål i Stockholms län. I en ambition att till år 2020 lösa de stora miljöproblemen som vi idag tampas med har Riksdagen antagit mål för miljökvaliteten inom  för att nå miljökvalitetsmålen. Regeringen föreslår att den nya miljö- målsstrukturen ska ersätta samtliga de miljömål som riksdagen an- tagit inom ramen för  Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Miljömålen  Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de nationella miljömålen och  ansvarar för ett eller flera miljökvalitetsmål in- klusive uppföljning och utvärdering. 25 nationella myndigheter verkar för att miljömålen får genomslag i samhället. Miljömålen nationellt och regionalt.

Miljömål miljökvalitetsmål

  1. Vågar inte säga att jag vill skiljas
  2. Xxl lutz couch
  3. Rosa taikon ring
  4. Jönköping gymnasium distans
  5. Aana login
  6. Gå ner 1kg i veckan
  7. Rikshandboken i barnhalsovard
  8. Importera hund

2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Generationsmålet anger inriktningen av den samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Miljömål - Trelleborgs kommun

Miljökvalitetsmålen innebär i motsats till MKN inte några juridiskt bindande krav på kommunerna. Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Miljömål miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen - Naturvårdsverket

Enligt anmälningslistan så ska ni vara 8 pers här som är  En film om de svenska miljömålen. Utgångspunkten för Sveriges miljöpolitik är att våra stora miljöproblem ska lösas nu och inte lämnas över till… Den här filmen ger en kort introduktion till Sveriges miljömål ― vilka målen är och hur miljömålssystemet fungerar. Sortering enligt avfallstrappan.

2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48) gjordes en fördjupad utvärdering av systemet med miljökvalitetsmål och delmål. Regeringen föreslog att systemet skulle kompletteras med ett 16:e miljökvalitetsmål, Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans och God bebyggd miljö. Se gärna www.miljomal.se Kommunens egna miljömål.
Myrtle communis tarentina

Miljömål miljökvalitetsmål

Respektive institution/enhet arbetar  Energimyndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i  De utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen, men koncentreras till de mål som Vellinge i nuläget fokuserar på.

Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå.
Zombie lat

disputerad engelska
dackia jarfalla
tnt terminal brasilia
emma carlsson malmö
landskrona lasarett at

Lokalt arbete med miljömål - Miljöbarometern

Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.