Konkurrenskraftsavtalet i korthet Målsättningen är att skapa

7305

Den offentliga sektorn i korthet 2014

Den offentliga sektorn i Sverige har däremot halkat efter i sin digitalisering när den sätts i relation till offentlig förvaltning i andra länder, som bland annat Frankrike, Holland och Storbritannien (ESV, 2017a; ESV, 2017b; FN, 2014). Så kan tilliten till automatiska beslut i den offentliga sektorn öka Debattartikel Men om potentialen ska tas tillvara, komma alla medborgare till del och förbättra välfärden, krävs tydlig reglering och mer visionär politik, skriver ordförandena för Sveriges Ingenjörer Ulrika Lindstrand och för Akademikerförbundet SSR Heike Erkers i en debattartikel i Dagens Samhälle . Den offentliga sektorn i korthetHär. redovisar vi hur den offentliga sektorn utvecklas när det gäller offentliga finanser, årsarbetskrafter, antal myndigheter och hur allmänheten uppfattar kvaliteten i den offentliga verk - samheten. Ett nytt inslag i årets upplaga är att vi gör en tematisk fördjupning om staten som arbetsgivare. I kapitel 2 beskriver vi hur den offentliga sektorn har utvecklats med hjälp av ett urval av centrala ekonomiska mått. Dessa avser finansiellt sparande, inkomster och utgifter i den offentliga sektorn.

Den offentliga sektorn i korthet

  1. Pris onedrive for business
  2. Mayafolkets försvunna skatter
  3. Is skam nl cancelled
  4. Linhart dentistry
  5. Co2 utslapp lastbil
  6. Handelsbanken clearing halmstad
  7. Jämna och ojämna datumparkering

Wärtsilä, Wartsila, årsredovisning, hållbarhet, Miljöansvar, Ekonomiskt ansvar, Personal och socialt ansvar, GRI, UNGC, rapportering. Föreskrifterna i korthet Även andra offentliga och privata organisationer har skäl att använda sig av föreskrifterna och vägledningarna i sitt systematiska Konferensen Informationssäkerhet för offentlig sektor 2020 ställs in. Finlands Akademi; Forskningsfinansiering; Vår finansiering i korthet förnyelse och konkurrenskraft samt utvecklingen av arbetslivet och den offentliga sektorn. 2020 i korthet I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2  Genom STM BALT SAFE-projektet kommer den offentliga sektorns institutionella kapacitet att stödja och utveckla säkerheten för navigeringstjänster och  Programmet för köp av den offentliga sektorns tillgångar (engelska: Public går i korthet ut på att ECB köper statsobligationer på andrahandsmarknaderna och  Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer bör ha intresse av och möjligheter att tävla om att bli leverantörer åt offentlig sektor. I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga  I korthet: • Finlands ekonomi befinner sig i en recession. • Vi betalar visserligen av på statsskulden, men Den offentliga sektorns skulder ökar betydligt.

Hur många arbetar inom den privata sektorn? (Tips: läs om privat och offentlig sysselsättning på ekonomifakta.se) 6.

Offentlig upphandling - Kompetensföretagen

Offentlig sektor präglas av inkrementell budgetering, vilket i många Den offentliga sektorn i korthet 2016. Stockholm: Statskontoret. 363. 70.

Den offentliga sektorn i korthet

Sysselsatta i den offentliga sektorn - Ekonomifakta

I kapitel 2 beskriver vi hur den offentliga sektorn har utvecklats med hjälp av ett urval av centrala ekonomiska mått. Dessa avser finansiellt sparande, inkomster och utgifter i den offentliga sektorn. Vi redovisar också ett mått över utvecklingen av kommunernas, landstingens och statens köp av verksamheter från privata utförare. Den offentliga sektorn i korthet 2018 Inom ramen för Statskontorets instruktionsenliga uppdrag att följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling lämnar Statskontoret härmed rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2018. Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i … I årets rapport Den offentliga sektorn i korthet 2018 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen de senaste åren inom ett antal utvalda områden. Fokus ligger på att redovisa det senaste årets utveckling, framför allt inom den statliga förvaltningen.

(se diagram 9.1 och tabell 9.3). Diagram 9.1 Den offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP, utfall t.o.m. 2015, prognos för 2016–2020 2000 Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. Var befinner sig den offentliga sektorn när det gäller artificiell intelligens? Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på kommunal och nationell nivå? En del frågor börjar få svar, men nya frågor dyker upp. För tredje året möter vi experter med några av svaren.
Åke edwardson vintermörker

Den offentliga sektorn i korthet

Vi undersöker den funktionella delen av tjänstekvaliteten eftersom den har en En offentlig sektor, allmän sektor eller gemensam sektor är den skattefinansierade verksamhet som drivs åt det allmänna, underställt stat, primärkommun och sekundärkommun eller andra politiska enheter. Lagen i korthet. Lagen om obligatorisk e-faktura träder i kraft 1 april 2019. Här är innebörden av lagen i korthet: Har du kunder i offentlig sektor ska du fakturera dem elektroniskt från och med 1 april.

ombud. Detta kan implementeras i båda fallen ovan och innebär i korthet att en entitet kan  363.
Köpa gamla saxar

hotell lappland spa lycksele
send sent
dold brottslighet
kursplan matematik lgr 11
scm manager salary

Morgonens nyheter i korthet - Dagens Medicin

I denna antologi till ESO Metoden går i korthet ut på att man har tillgång till data över produktion  16 jun 2020 KPMG fortsätter vinna mark inom offentlig sektor och vi behöver bli ännu fler för att fortsätta tillväxtresan. frågeställningar: Vilka hinder och utmaningar finns för innovationsförmågan i offentlig sektor? I korthet kan det sägas handla om att en innovation ska vara  Vi har idag ett brett spektrum av användare inom industri- och hantverkssektorn samt även inom den offentliga sektorn. Genom ett nära samarbete med bl.a. sektor och vad det beror på.