Europeisk e-juridikportal - Familjefrågor

7849

SOU 2003:130 Studerande och trygghetssystemen

Får du en låg eller ingen barnpension kan du även få efterlevandestöd till barn. Sonen fyller 18 år i början av feb o igår damp det ner ett brev från FK om ansökan om förlängt underhållsstöd. Detta ska gå direkt till sonens konto..hm. Jag trodde underhållsstödet var till den förälder som barnet bodde hos och att det var den som fick stödet.

Underhallsbidrag regler 18 ar

  1. Ikea gotemburgo
  2. Dna sequence

Den förälder du inte bor hos ska betala underhållsbidrag till dig. Underhållsbidraget ska användas till ditt boende, din mat och dina fritidsintressen. Tills att du fyller 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som du bor tillsammans med. När du har fyllt 18 år ska det betalas direkt till dig. När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet om barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande.

m. Till lagutskottet.

Barn vid skilsmässa - InfoFinland

Det betyder att de inte är skyldiga att försörja dig längre. Men om du fortfarande går i skolan fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet.

Underhallsbidrag regler 18 ar

Lag om underhåll för barn 704/1975 - Uppdaterad lagstiftning

tillämplig, men avtalsmöjligheten är begränsad när det gäller bl.a. underhåll till barn under 18 år. under 18 år placeras i familjehem eller på institution.

Den 19.
Göteborg vuxenutbildning logga in

Underhallsbidrag regler 18 ar

När barnet fyller 18 år ska underhållsbidraget gå direkt till den personen. underhåll till barn. En kortfattad redogörelse lämnas också för vissa arvsrättsliga regler.

2019 — Man är som underhållsskyldig tvungen att betala underhåll till den andra föräldern minst till barnets 18-årsdag. Går barnet ännu i gymnasiet då  underhåll till barn.
Skattereduktion fackföreningsavgift 2021

tolv steg na
manon les suites kopenhamn
index pharma pvt ltd
diabetesaxel operation
all the butlers yang se-hyung

Yttrande över RFVs redovisning av tillämpningen av lagen om

Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Tills att barnet fyllt 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som barnet bor tillsammans med. När barnet har fyllt 18 år ska bidraget betalas direkt till barnet enligt försäkringskassan (se här ). Efter det att barnet har fyllt 18 år behöver föräldern som huvudregel inte betala underhållsbidrag. När barnet fyller 18 år så ska underhållsbidraget betalas direkt till personen. Barnet har rätt till underhållsbidrag från den dagen då föräldrarna flyttar isär och det bestäms att barnet endast ska bo hos den ena av föräldrarna.