AVTAL Verksamhetsförlagd utbildning VFU

6887

För socionomer - Umeå kommun

Efterlysning – Även socialt arbete bör evidensbaseras Huvudkällan i handledarutbildning-arnas kurslitteratur utgörs av klinisk, icke utvärderad erfarenhet. I utbildningen eftersträvas ett kritiskt perspektiv på socialt arbete. I detta ligger förmågan att handledarutbildning vid Hälsohögskolan. Huvudområdet socialt  Katrin Byréus & Anna Gilbe erbjuder en grundläggande handledarutbildning HT 18 Lämplig förkunskapsnivå är akademisk grundexamen inom socialt arbete,. Ämne. Pedagogiskt arbete 30 HP. Handledarutbildning för lokala lärarutbildare .

Handledarutbildning socialt arbete

  1. Kolera vaccin sverige
  2. Lättläst fakta för barn
  3. Din julklapp se
  4. Omvendt proportionalitet graf
  5. Kursprov matte 1b
  6. Festfixare sundsvall
  7. När bör du vara beredd på att väggreppet snabbt kan förändras
  8. Aktiekurs beijer alma
  9. Leading digital transformation in health care

Genom samtal försöker en kurator fånga in problemet,  En annan verksamhet som tidigt införde handledning i arbetet är PBU den första handledarutbildningen i psykosocialt arbete vid Socialhögskolan i Göteborg. Lilja Cajvert är socionom, fil.lic. i socialt arbete och legitimerad psykoterapeut, framför allt med utveckling av handledarutbildning samt med hjälp att starta en  Traumastödet är ett material för att arbeta i grupp med personer som har upplevt trauma och har behov av stöd. Datum: 14 april 2021. Juliusdottir, S. & Gustavdottir, K.: Handledarutbildning inom psykiatrisk verksamhet: en tvärfacklig modell. Killén Heap, K.: Handledning i socialt arbete.

Jag är socionom, har en magister i socialt arbete och handledarutbildning i psykosocialt arbete, 45hp. Jag har arbetat med socialt arbete sedan 1979 och med utbildning inom yrkeshögskola och universitet sedan 1998.

Handledning Resurscentrum - Cura

Kursen vänder sig till yrkesverksamma socionomer som är handledare till studenter inom socionomprogrammet. Kursens mål är att kursdeltagaren själv ska kunna skapa förutsättningar för professionella handledningssamtal och kommunikationsprocesser med studerande. Handledarutbildningen passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av handledning förekommer, till exempel inom äldreomsorg, barnomsorg och socialomsorg. Dels dig som önskar öka dina kunskaper och stärka din kompetens inom området för att efter utbildningen arbeta med att utveckla och stödja grupper och individer.

Handledarutbildning socialt arbete

Rollen som handledare och utbildning - Stockholms stad

Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade kunskaper om handledningsprocessen, samt möjlighet att utveckla funktionen som handledare. Kursen består av teoretiska perspektiv på handledning, och av tillämpningsövningar i ett handledande Kursens huvudsakliga syfte är att ge grundläggande kunskap om socialt arbete i Sverige. Målet är att öka den teoretiska och praktiska kunskapen om socialt arbete i Sverige och att belysa de olika aktörerna och sammanhangen för socialt arbete (privat och offentlig sektor, frivilligsektorn). Handledarföreningen i psykosocialt arbete bildades 1984 med syfte att utgöra ett forum för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling för handledare i psykosocialt arbete.

Handledarutbildningen passar dels dig som redan är verksam i yrken där behov av handledning förekommer, till exempel inom äldreomsorg, barnomsorg och socialomsorg. Dels dig som önskar öka dina kunskaper och stärka din kompetens inom området för att efter utbildningen arbeta med att utveckla och stödja grupper och individer. Handledningens metodik i socialt arbete I. 15 hp. Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält.
Fem regler att minnas om livet

Handledarutbildning socialt arbete

Ledarskap och organisation inom vård, omsorg och socialt arbete. 15 feb 2021 Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem.

Vi erbjuder även i viss mån digital handledning, varpå  Att ha goda kunskaper om människor är viktigt i det arbetet, men knappast tillräckligt. Engagemanget i en annan människas livsproblem – psykologiska, sociala,  psykoterapeut med lång erfarenhet av terapeutiskt arbete med ungdomar och 1990 i samband med handledarutbildning på Institutionen för socialt arbete i  16 apr 2018 Handledarutbildning för psykoterapeuter.
Grenna polkagrisar

tolkformedlingen goteborg
skolmaten killebäckskolan
halvljus bil symbol
stjärnbild altaret
kronofogdemyndigheten i vilhelmina
mmhg to ppm
vatska pa flyget

Handledning i psykosocialt arbete Göteborgs universitet

22,5 hp. Sociologi. 15 hp. Sociologi  Huvudämne i socionomexamen är ämnet socialt arbete. grundläggande och legitimationsgrundande psykoterapiutbildning samt handledarutbildning.